si vols pots consultar les nostres

CONDICIONS DE RESERVA

DISPONIBILITAT I CONFIRMACIÓ DE RESERVA

Es considerarà efectiva la reserva un cop rebut el pagament de la paga i senyal, aquesta serà d’un 30% del total. Mitjançant transferència al número de compte corrent us indicarem.

CANCEL·LACIÓ

En cas d’anul·lació d’una reserva abans de la vostre arribada, s’aplicaran una sèrie de despeses d’anul·lació en funció de l’antelació amb la qual s’anul.li la reserva. 

Els intervals i percentatges de penalització aplicats són els següents:

–       Si s’efectua l’anul·lació amb un mes d’antelació es retorna el 100% de la paga i senyal.  

–       Si s’efectua l’anul·lació de 15 a 30 dies d’antelació es retorna el 50% de la paga i senyal.  

–       Si s’efectua l’anul·lació amb menys de 15 dies d’antelació es perd la totalitat de la paga i senyal.

En cas de no poder gaudir de l’estada reservada degut a la declaració de l’estat d’alarma o algunes restriccions de moviments relacionades amb el Covid-19 s’ofereixen dues opcions als clients:

1.     Canvi de data de l’estada (en funció de la disponibilitat de l’allotjament).

2.     Retorn de l’import complert de la paga i senyal.

ARRIBADA

Cap de setmana: divendres a partir de les 16h.

Setmana sencera: divendres a partir de les 18h. 

Pactarem prèviament amb vosaltres l’hora d’arribada.

El client té l’obligació de pagar la totalitat de l’estada a l’entrada a l’allotjament, en cap cas, el fet de presentar una reclamació l’eximeix d’aquest pagament.

En aquest moment també es fa l’abonament de la fiança, que us serà retornada per transferència bancària, un cop comprovat el correcte estat de la casa i dels seus elements de mobiliari.

SORTIDA

Cap de setmana: diumenge abans de les 18h.

Setmana sencera: el dia de finalització de l’estada abans de les 12h. 

NOMBRE I IDENTIFICACIÓ DELS CLIENTS

Per llei, és obligatori, registrar a les persones allotjades, majors de 14 anys, i enviar-ho telemàticament a la Direcció General de Policia. (Article 5.2 del Decret 164/2010). Les dades obligatòries per al registre són: nom complert, data de naixement, DNI.

COMPORTAMENT

En començar l’estada als nostres allotjaments us comprometeu a seguir les normes de la casa. Si el titular de la reserva o qualsevol dels acompanyants no es comporta de manera adequada i responsable, Rural Pedraforca està autoritzat a demanar al client i als seus acompanyants la sortida immediata de l’establiment sense que el client tingui dret a cap tipus de compensació. (Article 5.8 del Decret 164/2010).

 

Molt important, per tal de garantir la convivència amb els veïns i veïnes: cal respectar els horaris de descans dels veïns.

Queden prohibides les festes i/o gresques exteriors en els jardins, piscina, porxos, … Poden realitzar-se només en els interiors sempre que el volum de l’activitat sigui l’adient per garantir el bon descans dels veïns.

Durant el dia, els aparells de difusió musical, els jocs, etc… hauran de tenir el volum adient per a respectar també les normes de convivència i de contaminació acústica.

 

Cal respectar les infraestructures i el mobiliari interior i exterior de la casa i es deixaran tal i com es van trobar a la seva arribada.

ANIMALS DOMÈSTICS
  • No està permès que es banyin a la piscina.
  • Els propietaris dels animals tindran l’obligació de mantenir-los en unes condicions  higièniques i sanitàries adients, i seguir les normatives vigents.
  • Els propietaris dels animals seran responsables dels danys ocasionats pels animals a terceres persones o a qualsevol de les instal·lacions de la casa.
  • No es podrà deixar la mascota sola ni a l’interior ni a l’exterior de la casa sense la supervisió dels propietaris.
RESPONSABILITAT

Rural Pedraforca no es fa càrrec de qualsevol pèrdua, dany, anul·lació o qualsevol despesa addicional soferta pel client, o de qualsevol causa que escapi del control del propietari.

Tampoc es responsabilitza de la pèrdua o oblit d’objectes; no obstant , si a l’hora de fer la neteja es troba algun objecte a l’establiment, el propietari no tindrà inconvenient d’enviar-lo a l’adreça facilitada mitjan enviament a contra reembossament.

No està permès fumar dins les habitacions, tampoc està permès treure ni utensilis, ni roba de llit, mantes, etc. de l’establiment.

En cas que es produís algun desperfecte haurà de comunicar-ho a l’allotjament i sempre abans de la sortida de l’establiment, per evitar mal entesos. El client haurà d’abonar el cost del desperfecte.

Al finalitzar l’estada la casa haurà d’estar recollida, tant pel que fa a les instal·lacions i el mobiliari (taules, cadires, tumbones, sofàs, etc….), les zones de jocs, als lavabos (tovalloles usades a terra o dins d’una banyera), etc….

Encara que la neteja final estigui inclosa en el preu de l’estada, s’haurà de deixar la casa en bones condicions higièniques, si no fos així, no es retornarà la fiança.  

×
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security